İletişim ve Whatsapp için Telefon +90 530 917 30 30 | [email protected]

Pankreas Kanserinde Tanı

Tehlikeli her hastalıkta olduğu gibi pankreas kanserinde de erken tanı ve tedavi sayesinde uygulanan cerrahi uygulamalar ile başarılı sonuçlar elde edilir. Henüz pankreas kanseri için kullanılan bir ilaç olmasa da cerrahi uygulamalar ile hastalar sağlığına kavuşturulur.

Pankreas Kanserinde Tanı

Tehlikeli her hastalıkta olduğu gibi pankreas kanserinde de erken tanı ve tedavi sayesinde uygulanan cerrahi uygulamalar ile başarılı sonuçlar elde edilir. Henüz pankreas kanseri için kullanılan bir ilaç olmasa da cerrahi uygulamalar ile hastalar sağlığına kavuşturulur. Sinsi belirtiler ile ortaya çıkan pankreas kanseri için tanı koymak son derece zor bir işlemdir. Erken dönemde belirli rahatsızlıklar ile hekime başvuran hastalarda hekimin bu duruma yönelik şüphelerde bulunması ve araştırmaya başlaması çok önemlidir.

Pankreas Kanserinde Laboratuar Tetkikleri

Pankreas kanseri tanısı konulan bir hasta için ultrasonofgrafiden sonra ilk olarak laboratuar tetkikleri yapılır. Bu hastada serum bilirubinleri, karaciğer transaminazları, alkalen fosfataz, CA 19-9, CEA ve CA 125 gibi tümör belirtileri yüksek çıkar. Ayrıca idrarda bilirubin pozitifliğine de rastlanılır.

Ultrasonografi

Her zaman öncelikle başvurulan inceleme yöntemi olan ultrasonofgrafi sayesinde pankreas kanserinde şüphe duyulan sert ya da kistik kitle varlığına, kitlenin boyutuna, bu kitlenin çevre organlar ile bağlantısına ve damarsal bölgelere olan mesafesine bakılır.

Tomografi ve Manyetik Rezonans

Bilgisayarlı tomografi ve MR sayesinde ağız ve damar yolları ile verilen kontrast ilaçlar aracılığı ile pankreas tümörleri hakkında çok önemli bilgilere ulaşılır. Bu yöntemlerin yaklaşık %95 ve üzeride tanı koyabilme özelliği vardır. Bu inceleme yöntemleri, hasta için yapılacak olan ameliyat ya da diğer cerrahi işlemler için nasıl bir yol izlenileceği konusunda yardımcı da olur. Tümörlerin hangi evrede olduğunu net bir şekilde gösteren tomografi ve manyetik rezonans hekimlere de yol gösterir.

Pankreas kanserinde erken tanı çok önemlidir. Sağlığınız için bizimle iletişime geçin.

Randevu Al
RANDEVU AL